oplossingen

oplossingen

>> THERE IS NO SOLUTION

Er is  GEEN OPLOSSING! We hebben geen vat op het onderwijssysteem, onderlinge relaties en de mondigheid van leerlingen en ouders.

Wat kunnen we dan WEL doen?

Preventie is de sleutel in dit geval. De kunst zit hem met andere woorden in het leren omgaan met deze uitdagingen.

Gelukkige, gezonde leerkrachten werken immers niet alleen langer, maar ook gemotiveerder en met meer passie.

Het begint bij het verminderen of aanvaardbaar maken van stress en de niet-lesgebonden  werkdruk. Dit  kan  op  verschillende manieren, zowel op het individuele niveau van de leerkracht als op het meso en macro niveau van de  schoolorganisatie  en  het  beleid. 

Zo kan er onder meer aandacht besteed worden aan het omgaan met en aanpakken van gevoelens van stress. Leerkrachten zijn vragende partij om, laagdrempelig, toegang te krijgen tot eerstelijnshulp of onafhankelijke organen waar ze terecht kunnen met hun klachten.

>> WAT DOET BE MEGA

BE MEGA reikt tools aan om de leerkachten weerbaarder te maken, mentaal en fysiek veerkrachtiger te maken om zo beter te kunnen omgaan met de stressvolle situaties:

De Breathe en Move kenmerken van het programma focussen op:

  • Beter slapen / goede nachtrust
  • Efficiënter stemgebruik /spreken
  • Stressverlichting
  • Beweging

De GROW kenmerken van het Be Mega programma zet dan weer in op extra accenten zoals:

  • Bewustwording
  • Focus en concentratie
  • Communicatie
  • Loslaten

 

Klaar voor een Be Mega boost? Bekijk de 3 MEGA OPTIES