Be Mega Teacher

Be Mega Teacher

>> Leerkracht - het mooiste beroep.

 

Beter beelden dan woorden, dus kijk maar eens naar deze trailer!

Teachers and children

We doelen op de verstrekkende impact die een leerkracht kan hebben op zijn leerlingen, niet enkel in het overbrengen van expertise, maar ook in de opvoedende rol, de bijdrage aan de voorbereiding op het ‘echte leven’ en de socio-emotionele coaching die eigen is geworden aan het beroep.

Een leerkracht die gedreven en gepassioneerd is door zijn job is ontegensprekelijk goud waard. Vaak wordt over het hoofd gezien dat leerkrachten ook ‘maar mensen’ zijn, die door de steeds hogere verwachtingen en werkdruk meer en meer ten prooi vallen aan stress en burn-out.

>> Duizelingwekkende resultaten

De studies hieromtrent zijn legio en de resultaten ervan duizelingwekkend. Bijna de helft van de leerkrachten kampt met stress, die zich uit in gevoelens van angst, frustratie en irritatie, slapeloosheid. Stress wreekt zich niet enkel op de fysieke en mentale gezondheid, maar zorgt ook voor demotivatie en haalt zelfs de professionele prestaties naar beneden.

Het gemiddelde aantal ziektedagen in Vlaanderen stijgt jaarlijks. Psychologische aandoeningen zoals een burn-out, depressie en stress zijn daarbij de voornaamste redenen van het ziekteverzuim. Andere vaak voorkomende redenen van afwezigheid bij leerkrachten zijn rug– en stemklachten.

De oorzaken die het vaakst aangegeven worden bij stress, depressie en burn-out zijn de relaties met leerlingen, collega’s en directie, maar ook de niet-lesgebonden werkdruk.

>> Wat zeggen de leerkrachten zelf?

  1. Te veel administratie (zoals vergaderingen, administratie …)
  2. Hervormingszucht van de overheid
  3. Toegenomen aantal leerlingen met zorgnoden
  4. Beslissingen die gecontesteerd worden door ouders
  5. Dalende waardering door de samenleving
  6. Te beperkte middelen voor gebouwen en onderhou
  7. Te beperkte werkingsmiddelen
  8. Gebrek aan inspraak bij de veranderingen
  9. Toename van anderstalige kinderen
  10. Te grote klassen

 

Welke OPLOSSINGEN zijn er? Ontdek ze HIER